Executive coaching - coaching menedżerski 

Executive coaching adresowany do kadry zarządzającej lub osób przygotowujących się do objęcia funkcji z wiązanych z zarządzaniem . Celem pracy w ramach executive coaching (coaching menedżerski) może być rozwój kompetencji w takich obszarach jak zarządzanie i przywództwo, rozwój kompetencji osobistych (np. otwartość, elastyczność, samodyscyplina), społecznych (np. wywieranie wpływu). Celem executive coaching - coaching menedżerski może być również motywacja oraz motywowanie pracowników. Executive coaching może być stosowany w związku z problemami, jakie mogą pojawić się przy wprowadzaniu zmian organizacyjnych, w związku z wdrażaniem nowych rozwiązań, w odniesieniu do wszelkiego rodzaju problemów np. wynikających z zarządzania, z wprowadzania nowych produktów, zmian strategii działania. Executive coaching może być realizowany w formule 1-TO-1 coaching lub jako coaching grupowy. 

Dla kogo:

 • liderzy i menedżerowie wyższego szczebla
 • menedżerowie średniego szczebla
 • menedżerowie projektów
 • osoby przygotowujące się do objęci stanowiska menedżerskiego

Kiedy korzystać:

 • potrzeba rozwoju kompetencji z zakresu przywództwa, zarządzania, kompetencji osobistych i społecznych, zarządzania zmianą
 • większa motywacja
 • motywowanie pracowników
 • potrzeba poradzenia sobie z wypaleniem
 • zmiana postawy
 • potrzeba zwiększenia wpływu
 • przygotowanie do awansu
 • rozwój kariery
 • duży stres
 • potrzeba uzyskania równowagi pomiędzy pracą i życiem prywatnym
 • rozwój po wynikach oceny 360
 • potrzeba poprawy skuteczności 

Aktualne szkolenia

  1. Kolejne szkolenia wkrótce!

Subskrybuj newsletter zawierający oferty szkoleń.

Copyright © psychologiaipraca.pl   -   | Strona główna | Coaching online | Goldenline | Kontakt |   -   | MAPA STRONY |
Projekt i wykonanie MKPOL.pl

Polityka prywatności serwisu www.psychologiaipraca.pl