Psychologia biznesu i psychologia sportu

Psycholog biznesu i psycholog sportu

Zarówno psycholog biznesu jak i psycholog sportu starają się o rozwój kompetencji menedżerów i trenerów szczególnie w następujących obszarach:

 • motywacja
 • komunikacja interpersonalna
 • wyznaczanie celów
 • koncentracja na celu
 • planowanie i ocena działania
 • analiza zachowania prowadzącego do wyniku
 • radzenie sobie z problemami
 • metody walki ze stresem
 • opanowanie emocji i pewność siebie
 • sposoby na stres
 • wzmocnienie pewności siebie
 • budowanie zespołu
 • funkcjonowanie w drużynie i zespole

Psycholog sportu a psycholog biznesu i zarządzanie

Narzucają się daleko idące analogie między tym co proponuje psychologia sportu a psychologia biznesu i zarządzanie. Zarówno w sporcie, jak i w biznesie, jednym z głównych mechanizmów napędzających jest rywalizacja, która ma prowadzić do sukcesu: sportowego bądź też ekonomicznego. Tak w sporcie jak i w zarządzaniu, metodą bardziej skuteczną niż prosta selekcja jest wydobywanie pełnego potencjału z zawodników lub pracowników, ponieważ zarówno znalezienie sportowca o określonych parametrach motorycznych jak i wykształcenie specjalisty o pożądanych kompetencjach jest i trudne i czasochłonne. Podobne analogie dotyczą pracy w drużynach lub w teamach, gdzie już dawno zauważono, że drużyna jest inną jakością niż suma umiejętności indywidualnych zawodników.

Te analogie między sportem a biznesem są przyczyną, że zarządzanie wykorzystuje metody, które proponuje psychologia sportu.

Główne elementy psychologii sportu, które może wykorzystać zarządzanie i przywództwo:

 • optymalizacja wyników pracy poprzez usuwanie barier psychologicznych i pełne wykorzystanie potencjału sportowca/pracownika
 • realizacja zadań w oparciu o pracę z celem
 • nabywanie umiejętności pracy w drużynie/zespole
 • minimalizowanie ryzyka powstania psychologicznych czynników demotywujących (np. znudzenia, zniechęcenia, zespołu wypalenia)

minimalizowanie konfliktu między aktywnością zawodową a życiem rodzinnym i osobistym rozwojem

Stres i presja w sporcie vs. stres i presja w biznesie

Praca w biznesie to stres i ciąga presja. Wywołują ją często czynniki zbliżone do tych, z którymi musi się zmierzyć zawodnik uprawiający wyczynowo sport. Strategie, które stosuje psycholog sportu mogą okazać się przydatne w zmniejszaniu presji osób pracujących w biznesie i spowodowaniu by motywacja utrzymywała się na wysokim poziomie.

W sporcie najczęściej mówimy o dwóch rodzajach presji. Pierwszy związany jest z naciskiem wywołanym oczekiwaniami osób związanych z karierą zawodnika, takich jak klub, trener rodzice i sponsorzy. U pracowników i menedżerów jest to presja związana z oceną przełożonych, zagrożeniem zwolnieniem, brakiem awansu, a także utratą gratyfikacji finansowej.
Drugi rodzaj to presja wewnętrzna, związana z potrzebą osiągnięć, samorealizacją, potwierdzeniem przekonań o samym sobie np. „jestem lepszy niż inni", „stale idę do przodu".
Presji nie można wyeliminować – można ją zmniejszać, wypracować strategie, które pomogą opanować stres, które pozwolą na radzenie sobie z generowanym przez organizm napięciem. 


Aktualne szkolenia

  1. Kolejne szkolenia wkrótce!

Subskrybuj newsletter zawierający oferty szkoleń.

Copyright © psychologiaipraca.pl   -   | Strona główna | Coaching online | Goldenline | Kontakt |   -   | MAPA STRONY |
Projekt i wykonanie MKPOL.pl

Polityka prywatności serwisu www.psychologiaipraca.pl